LICENCJONOWANE BIURO RACHUNKOWE KSIĘGOWA LUBLIN

Księgowość dla Stowarzyszenia lub Fundacji

Fundacje i stowarzyszenia zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

Biuro rachunkowe zajmie się:

  • opracowaniem polityki rachunkowości oraz planu kont,
  • prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
  • sporządzaniem deklaracji,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  • reprezentowaniem Fundacji w urzędzie skarbowym i ZUS w zakresie przewidzianym w umowie,
  • obsługą kadrowo-płacową Fundacji.